Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

Prinsjesdag 2020 - Wat zijn de belangrijkste plannen voor 2021?

Op Prinsjesdag (de 3e dinsdag in september) heeft de regering de beleidsplannen voor het komende jaar bekendgemaakt. Hieronder vindt u de belangrijkste plannen voor 2021:


Aanpassing vermogensbelasting box 3 per 2021
Heeft u een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met uw fiscaal partner), dan betaalt u geen box 3-belasting meer over dat vermogen. Het belastingtarief gaat wel omhoog van 30% naar 31%. 

De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de 2e schijf begint bij een box 3 vermogen van
€ 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000.
Zonder nadere maatregelen werkt een aanpassing van de hoogte van het heffingvrije vermogen, en daarmee de omvang van de grondslag sparen en beleggen, door in deze regelingen. Deze effecten zijn niet beoogd. Daarom bevat het wetsvoorstel maatregelen om doorwerking van de verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 naar de vermogenstoetsen voor inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen en naar eigen bijdragen in het zorgdomein op basis van het vermogen te voorkomen

Belastingen van rechtsverkeer 
Wetvoorstel Wet Differentiatie overdrachtsbelasting
Koopt u een bedrijfspand voor eigen gebruik? Dan betaalt u in 2021 8% overdrachtsbelasting. Voorheen was dat 6%. Belegt u in woningen of andere vastgoedobjecten? Dan betaalt u in 2021 8% overdrachtsbelasting. Voorheen was dat 2% voor woningen en voor andere vastgoedobjecten 6%.

Starters
Voor starters op de woningmarkt wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de verkrijger te voldoen aan een aantal voorwaarden. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die meerderjarig en jonger dan vijfendertig zijn, die een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen (hierna worden beide aangeduid met woning) verkrijgen, die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken en die de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. Hierdoor worden – afhankelijk van de waardestijging van woningen als gevolg van de maatregelen – de totale kosten die gemoeid zijn met het aankopen van een eerste woning verminderd.

Andere natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen, hebben recht op de toepassing van het verlaagde tarief van 2%, mits zij de woning verkrijgen om deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken. Doorstromers op de woningmarkt kunnen derhalve van het verlaagde tarief van 2% gebruik blijven maken. Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen het hogere algemene tarief. Het algemene tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 verder verhoogd naar 8%. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 8%. Dit betekent dat – naast de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden – ook verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden gebruikt, worden belast tegen 8%. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, bijvoorbeeld woningcorporaties.


Wetsvoorstel Belastingplan 2021

Aanpassen zelfstandigenaftrek 
Werkt u als zelfstandige? Dan maakt u gebruik van de zelfstandigenaftrek. Over € 7.030 van uw winst hoeft u geen belasting te betalen. Vanaf 2021 gaat deze aftrekpost omlaag. In 2021 kunt € 6.670 aftrekken van uw winst. De aftrek wordt de jaren erna stapsgewijs verlaagd tot en met € 3.240 in 2036. Als de zelfstandigenaftrek omlaag gaat, betaalt u meer belasting. Tegelijkertijd zijn er andere belastingmaatregelen waardoor u weer minder belasting betaalt. Zoals een lager basistarief voor de inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen. Met deze belastingmaatregelen wil de overheid het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Beperking vrije ruimte fiscale loon in 2021
Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers (zoals kerstpakketten, cursussen en reiskosten).
De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3% in verband met de coronamaatregelen. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR).

Lage vennootschapsbelasting- tarief gaat omlaag
Het lage Vpb-tarief van de vennootschapsbelasting gaat in 2021 omlaag van 16,5% naar 15%. Meer mkb-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen.
Vanaf 2021 geldt het lage Vpb-tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 gaat deze grens verder omhoog naar € 395.000.

Tarief innovatiebox omhoog naar 9%
Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van zeven naar negen procent.
Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Als u winst maakt met innovatieve activiteiten, hoeft u over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.


Alle bovenstaande wetswijzigingen gaan naar verwachting in per 1 januari 2021.

Bronnen: Ondernemersplein, Rijksoverheid en Fiscanet 

«« terug