Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

UWV kan te veel betaalde compensatie transitievergoeding terugvorderen

Als een werkgever te veel compensatie heeft ontvangen voor de transitievergoeding van een ontslagen werknemer, kan het UWV dit geld voortaan door middel van een dwangbevel terugvorderen. Zo valt te lezen in de Verzamelwet SZW 2021. In deze wet worden ook diverse andere zaken geregeld.

Wat houdt de compensatie transitievergoedingen in?
Sinds april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie vragen voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn. Daarbij is het voor de compensatie van de transitievergoeding voor werknemers die na 104 weken wegens duurzame arbeidsongeschiktheid worden ontslagen niet belangrijk op welke manier de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Dat mag door een beëindigingsovereenkomst, opzegging door de werkgever of een ontbinding. Het UWV compenseert de transitievergoeding alleen tot het moment dat de werkgever wettelijk gezien de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid had moeten ontbinden. De periode dat de werkgever een slapend dienstverband had met de werknemer telt wel mee voor de berekening van de transitievergoeding, maar wordt niet gecompenseerd. Bij bedrijfsbeëindiging wordt de transitievergoeding ook gecompenseerd.

Wat te doen als het fout gaat?
De werkgever vraagt de compensatie zelf aan op basis van een formulier in het Werkgeversportaal van het UWV. Dat betekent dat de compensatie wordt uitbetaald op basis van gegevens die de werkgever zelf aanlevert. Als deze gegevens onjuist zijn, kan het dus voorkomen dat er te veel compensatie wordt uitbetaald. Dit geld moet de werkgever terugbetalen.

Daardoor ontstaat een bestuursrechtelijke geldschuld. Bestuursrechtelijke geldschulden kunnen door middel van een dwangbevel worden ingevorderd, als de overheidsinstantie daar bij wet toe bevoegd is. Voorheen was het UWV voor dit specifieke dwangbevel daar niet toe bevoegd. Daar komt verandering in.

Dwangbevel van het UWV
Als een werkgever ondanks een brief en aanmaning het geld niet terugbetaalt binnen de gestelde termijn ontvangt hij een dwangbevel. Dwangbevelen worden meestal per post verzonden, maar kunnen ook via een belastingdeurwaarder aan de werkgever worden overhandigd. Als de werkgever vervolgens niet binnen 2 dagen betaalt, kan beslag worden gelegd op de bankrekening, eigendommen of andere bedragen die de werkgever nog tegoed heeft. Het geld wordt dan bijvoorbeeld afgeschreven van de bankrekening of eigendommen worden verkocht.

Bron: Salarisnet

«« terug