Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

Het gebruikelijk loon voor de DGA is per 1 januari verhoogd.

Op 30 december 2019 is in de Staatscourant bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon voor de DGA per 1 januari 2020 verhoogd is van € 45.000 naar € 46.000.


Aanmerkelijkbelanghouder
Iemand is aandeelhouder met een aanmerkelijk belang als hij, eventueel met zijn fiscale partner:

  • 5% of meer van de aandelen heeft in een vennootschap
  • rechten heeft om voor 5% of meer aandelen in een vennootschap te kopen
  • winstbewijzen heeft om 5% of meer van de jaarwinst – of van een uitkering bij liquidatie – van de vennootschap te krijgen
  • voor 5% of meer stemrecht heeft in de algemene vergadering van een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag 
De DGA moet volgens de wetgever een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijke loon wordt per kalenderjaar tenminste gesteld op het hoogste bedrag van:
  • 75% van het loon uit de meeste vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de andere werknemers
  • € 46.000

Lager loon mogelijk
Onder bepaalde voorwaarden mag er worden afgeweken van het minimale gebruikelijke loon.
Er mag onder andere worden afgeweken als:
  • De DGA werkzaamheden uitvoert voor een innovatieve startup waarin hij een aanmerkelijk belang heeft.
  • De DGA aannemelijk maakt dat een werknemers in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ook een lager loon heeft.

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over het gebruikelijk loon? Of wilt u meer weten over hoe uw gebruikelijk loon wordt vastgesteld of over de mogelijkheden om uw gebruikelijk loon te verlagen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

«« terug