Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

Wetgeving jaarrekening is veranderd

Sinds 2016 is de wetgeving rondom de jaarrekening veranderd. In deze wetgeving is er een nieuwe grootheidsklasse geïntroduceerd: de micro entiteit. Naast de nieuwe micro entiteit, zijn de categorieën klein, middelgroot en groot aanwezig. 

De grootte van de rechtspersoon bepaalt de omvang van de op te stellen jaarrekening en welk deel gepubliceerd moet worden bij de KvK. Doordat er veranderingen zijn doorgevoerd rondom deze wetgeving, vallen kleine rechtspersonen voortaan onder de categorie ‘klein’ of ‘micro’. Hoe kleiner de rechtspersoon, hoe minder verplichtingen er zijn voor de jaarrekening.

In de praktijk voldoen bijna alle rechtspersonen aan de categorie klein, dan wel aan de nieuwe micro entiteit. De voordelen en nadelen op een rij:

Soort rechtspersoon Voordeel Nadeel
Klein Uitgebreide jaarrekening met meer inzicht Uitgebreidere publicatie
Micro Beknopte publicatie KvK Beknopte jaarrekening met minder inzicht

Voor u als klant is het van belang om te weten dat uw rechtspersoon onder de categorie ‘klein’ of ‘micro’ zal vallen. Tijdens het bespreken van de jaarrekeningen is dit een onderwerp dat Van Bergen ondernemerszaken zal bespreken. Wij zullen toelichten of u in de categorie ‘klein’ of ‘micro’ valt. Mocht u in de categorie ‘micro’ vallen, dan heeft u het recht om te kiezen voor een beknopte jaarrekening. Dit is niet verplicht, u krijgt ook altijd de mogelijkheid om voor een uitgebreidere jaarrekening te kiezen. Het is belangrijk om te weten dat kiezen voor een beknopte jaarrekening (categorie ‘micro’) geen kostenbesparing met zich meebrengt.

Vanuit de wetgever worden er dezelfde eisen gesteld aan de categorie 'mirco' als aan de categorie 'klein'. In beide gevallen dient er een samenstellingsverklaring te worden afgegeven. Dit betekent ook dat Van Bergen dezelfde werkzaamheden dient uit te voeren voor beide categorieën. Doordat de wetgever hoge eisen stelt aan de categorie 'micro' zal er geen sprake zijn van een kostenbesparing als u kiest voor deze categorie. 

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met Van Bergen ondernemerszaken. 

«« terug