Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

Raamovereenkomst ZZP-ers in de thuiszorg

Eind maart heeft de minister van VWS een brief aan de Tweede Kamer gezonden over ZZP-ers in de zorg. Bij deze brief zat onder andere een raamovereenkomst voor de arbeidsverhouding tussen een zorginstelling en een zorgverlener in de thuiszorg. ZZP-ers in de thuiszorg die op basis van deze raamovereenkomst hun werkzaamheden verrichten, zijn niet in dienstbetrekking werkzaam bij de zorginstelling. Uit de kamerbrief blijkt dat inmiddels meerdere modelovereenkomsten aan de Belastingdienst ter beoordeling zijn voorgelegd. Welke branches deze modelovereenkomsten betreffen blijft vooralsnog onduidelijk. In de overige bijlagen worden diverse vragen beantwoord over de beoordeling van arbeidsrelaties in de zorg.

Kijk voor de raamovereenkomst en de modeloverenkomsten op:
www.rijksoverheid.nl 

«« terug