Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

BOF, weet u alles?

Wel eens gehoord van de BOF? Nee, wij bedoelen niet die kinderziekte. Al komt de BOF die wij bedoelen wel veel bij kinderen voor, vooral als zij ouder zijn. Deze BOF is juist iets leuks, namelijk een bedrijfsopvolgingsfaciliteit oftewel een enorme belastingvrijstelling bij schenking of vererving van uw onderneming naar de volgende generatie. En niet één belasting maar meerdere. Met warme hand of koude hand. Maar u moet er wel iets voor doen ...
Wat is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit?
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is een fiscale regeling waarbij in het kader van de bedrijfscontinuïteit bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen belastinguitstel en belastingkorting kan worden toegepast. Dat betreft de inkomstenbelasting (doorschuiven belastingclaim), alsmede de erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting (vrijstellingen). Bij schenking is het bijvoorbeeld ook mogelijk een deel te schenken en een deel tegen een koopsom over te dragen. Naar de volgende generatie. Of u nu ondernemer bent via een BV of via een eenmanszaak/VOF.

Hebt u een onderneming? Of is er iemand in uw familie met een eigen onderneming? Is er iemand in uw familie met een onderneming met een overlijdenssituatie? Dan kan het wellicht zeer aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van deze regeling.

Uiteraard zijn er wel voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals:
-        Er moet een lopende onderneming zijn, waar daadwerkelijk ondernemingsactiviteiten plaatsvinden. In vaktermen: een materiële onderneming. Voor beleggen en beleggingsvermogen (bijv. overtollige middelen) geldt dit dus niet.
-        Vererft de onderneming?
De overledene moet minimaal één jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.
-        Schenkt u de onderneming?
De schenker moet minimaal vijf jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest. Bovendien moet de verkrijger minimaal 3 jaarin loondienst zijn geweest bij de onderneming.
-        Vererving of schenking? De verkrijger moet de onderneming minimaalvijf jaar voortzetten. Als het gaat om aandelen in een Naamloze Vennootschap (NV) of Besloten Vennootschap (BV), dan moet u minimaal vijf jaar eigenaar blijven van deze aandelen.

In enkele gevallen kan er geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling, in die situaties is er een andere tegemoetkoming in het kader van de bedrijfscontinuïteit, namelijk uitstel van betaling van belasting.

De vrijstelling is significant (cijfers 2018):
-        de vrijstelling bedraagt 100% tot een ondernemingsvermogen van € 1.071.987.
-        de vrijstelling bedraagt 83% boven een ondernemingsvermogen van € 1.071.987.
Het bedrag van de vrijstelling geldt per onderneming. Dus niet per verkrijger.

Voorbeeld
Feiten
-        schenker heeft alle aandelen in een BV met een materiële onderneming
-        de aandelen zijn ooit voor € 100.000 verkregen
-        de aandelen zijn nu € 1.100.000 waard.
-        er is alleen sprake van ondernemingsvermogen geen beleggingsvermogen
-        er is 1 kind, deze krijgt de onderneming geschonken

Gevolgen BOF
1.      De inkomstenbelastingclaim van 25% over € 1.100.000 minus € 100.000 (verkrijgingsprijs) bedraagt €250.000. Deze wordt niet geheven maar doorgeschoven naar het kind. Dit gebeurt doordat de verkrijgingsprijs van de aandelen voor het kind € 100.000 wordt. De claim komt dus pas bij het kind tot uitdrukking bij zijn/haar verkoop, tenzij die ook weer de BOF kan toepassen.
2.      De schenkbelasting zou zonder de vrijstelling +/- 200.000 hebben bedragen. Nu bedraagt deze € 0 (mits 5 jaar wordt voortgezet!).
Conclusie: er wordt € 450.000 aan directe belastingheffing voorkomen.

Uiteraard zullen de situaties in de praktijk complexer zijn (meerdere BV’s, kinderen enzovoorts). Het gaat hier om een eenvoudig en gestileerd voorbeeld om het belang duidelijk te maken.

Van Bergen Ondernemerszaken
De BOF is een zeer interessante fiscale mogelijkheid voor ondernemers. De belastingbesparing kan enorm zijn. Er zijn uiteraard wel beperkingen en voorwaarden, het is daarom belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de onderneming en dat u ruim op tijd voorbereid bent. Van Bergen Ondernemerszaken helpt u graag verder met uw vragen rondom de BOF. Wij weten wat u moet doen, hoe u dit moet doen en wanneer u dit moet doen. Hulp of advies nodig rondom de bedrijfsopvolging?

Plan direct uw eerste gesprek

[Reageer op dit artikel]

Reacties:

[ Geen reacties geplaatst ]