Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn

Btw-vrijstelling voor werkzaamheden wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundige verricht naast medische zorg voor patiënten ook administratieve handelingen, neemt deel aan wijkteams en preventieactiviteiten en overlegt met de huisarts. De laatstgenoemde werkzaamheden zijn niet direct gericht op de geneeskundige verzorging van de mens en daarom geldt hiervoor strikt genomen de medische btw-vrijstelling niet. Staatssecretaris Wiebes zegde enige tijd geleden toe dat de wijkverpleegkundige de vrijstelling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 ook op deze werkzaamheden mag toepassen. Vooruitlopend op een wetswijziging zou er een besluit komen. Dit besluit is onlangs gepubliceerd.

«« terug